in-sao-viet-xuong-san-xuat-in-an

XƯỞNG IN – CÔNG TY IN SAO VIỆT

Lô CN 7.2.1 Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Email:insaovietjsc@vnn.vn
Email 2 :ninhlethanh@gmail.com

Điện thoại

Phone1: 04 3.310 3565
Phone2 04 3.310 3567
Fax: 04 3.310 3444
in-sao-viet-xuong-san-xuat-in-an

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH – Công ty Cổ phần In Sao Việt (Sao viet Printing Joint stock company)

 Số 9/40, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội

Email:insaovietjsc@vnn.vn
Email 2 :ninhlethanh@gmail.com

Điện thoại:

Phone1: 043.5574088
Phone2: 043,5574488
Fax: 043.5574089
in-sao-viet-xuong-san-xuat-in-an

PHÒNG KINH DOANH

 Số 9/40, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội

Email:insaovietjsc@vnn.vn
Email 2: ninhlethanh@gmail.com

Điện thoại:

Phone1: 043.5574088
Phone2: 043,5574488
Fax: 043.5574089